Studiedag/stängningsdag 7/1

210107 är det stängningsdag på skolan.

Torsdag 210107 är det stängningsdag. Ingen skola eller fritidsverksamhet den dagen.

Vårdnadshavare behöver kontakta fritids om det finns särskilda skäl för behov av omsorg denna dag.