Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

På Frillesåsskolan finns ett barn- och elevhälsoteam som tillsammans handleder och stödjer den pedagogiska verksamheten. I barn- och elevhälsoteamet ingår en skolsköterska, en psykolog, en kurator, en logoped och  tre specialpedagoger. Teamet leds av rektor och träffas regelbundet en gång i veckan.

Barn och elevhälsoteamet arbetar i ett 1-16 års perspektiv, från förskolan till åk 9.

Frillesås Barn- och elevhälsoplan

Frillesåsskolans handlingsplan för att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro