Fritidshem

Här på Frillesåsskolan finns det fyra fritidshem och en fritidsklubb. Fritidshemmen finns på Fåglakulle, Solkullen och Lugnet som F-2 eleverena tillhör.

Elever i årskurs tre till fem är välkomna till fritidsklubben. Fritidsklubben bedrivs på Bostället.