Organisation

Frillesås pedagogiska enhet
Frillesås pedagogiska enhet består av fyra stycken förskolor och  Frillesåsskolan är indelad i två skolenheter; F-3 och 4-9.   
Förskolan
Hit hör Bostället, Lärkbacken, Vinden och Solryds förskola
Ansvarig förskolechef är Angelica Stäring. 
                                                 
F-3
Hit hör förskoleklasser samt årskurs 1-3.
Ansvarig rektor är Chamilla Alnäng.

4-9
Hit hör årskurs 4-9.
Ansvarig rektor är Johan Rasmusson.      
                                                         
                
Pedagogisk enhet Söder
Kungsbacka kommuns kommunala skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef.
Frillesåsskolan ingår i pedagogisk enhet Söder. Ansvarig verksamhetschef för Söder är Annika Hellström.