Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du information om hur vi på Fullriggaren Malevik arbetar för en trygg studiemiljö.

Vårt arbete för en trygg studiemiljö för våra elever har högsta prioritet på skolan. Det förebyggande arbetet är viktigt och genomsyrar vår vardag. Det stöds av vår plan för att förebygga, uppmärksamma och åtgärda diskriminering och kränkande behandling i skolan och inom fritidshemsverksamheterna. Du finner planen genom att klicka på länken nedan.

Plan för att förebygga, uppmärksamma och åtgärda

Via länken nedan hittar du mer information om skolans ansvar och var du kan vända dig till om du har frågor.

Mobbing och trygghet