Inflytande

Elever och vårdnadshavare ska få vara med och påverka utvecklingen på vår skola. Genom dialog och samverkan på olika nivåer skapar vi förutsättningar för detta. Skolans elever kan påverka t ex på klassråd, elevråd och i skolvardagen.

Som vårdnadshavare kan du t ex påverka genom att ta kontakt med skolledning, personal samt genom att delta på Brukarrådsmöten.

Att svara på våra brukarenkäter är också ett sätt att vara med och påverka.