Ledamöter i Brukarrådet

Ordinarie:  
Calle Schele Förskolan, förälder
Malin Bäfverholm F-3, förälder, kassör
Fredrik Hansson 4-6, förälder
Anna Johansson 7-9, förälder
  Elev
  Elev
Kerstin Ekman Hake Förskolechef, Rektor F-3
Peter Jonsson Rektor 4-9
   
 Suppleanter:  
Tanja Barrett Förskolan, förälder
Anneli Vagnebohrn F-3, förälder
Emma Skåpe F-3, förälder
Mattias Unander 4-6, förälder
Birgitta Florén 7-9, förälder
   

Vid varje möte deltar även personal från förskola och skola.