Kontaktpersoner Brukarråd

Följande personer är kontaktpersoner med Brukarrådet för respektive grupp/klass:

Nya Dingen
Calle Schéle
Malin Bäfverholm

Bojen
Tanja Barrett
Charlotta Sjöklint

år F
Anneli Vagnebohrn

år 1
Charlotte Silfversparre
Britta Florén

år 2
Malin Bäfverholm
Mattias Unander
Peter Thorby

år 3
Emma Skåpe
Veronica Broström

år 4
Malin Bärfverholm
Karin Skoglund

år 5
Mattias Unander
Fredrik Hansson

år 6
Carin Sandersnäs
Pia Schröder

år 7
Fredrik Hansson
Carin Johansen

år 8
Fredrik Carlsson
Britta Florén

år 9
Anna Johansson
Sabine Lindström