Kontaktuppgifter elevhälsoteam

 

Anna Karin Munkby, rektor F-9
0300-83 46 86
anna-karin.munkby@kungsbacka.se

Helena Hammeltz, skolsköterska
0300-836205
helena.hammeltz@kungsbacka.se

Ulla Hansson, skolpsykolog
0300-83 69 06
ulla.hansson@kungsbacka.se

Hanim Paulus Hammar, skolkurator
0300-83 62 06
hanim.paulus-hammar@kungsbacka.se

Camilla Tennby, specialpedagog
camilla.tennby@kungsbacka.se

Maud Söderstedt, speciallärare
maud.soderstedt@kungsbacka.se

 

Kontaktuppgifter till pedagogisk personal