Kontaktuppgifter pedagogisk personal

Gitta Bunse, fritidspedagog
gitta.bunse@kungsbacka.se

Annie Bäck, fritidspedagog
annie.back@kungsbacka.se

Christel Centerwall, fritidsledare/café
christel.centerwall@kungsbacka.se 

Josefin Damm, lärare år F-3
josefin.damm@kungsbacka.se

Magdalena Ekman, fritidspedagog
magdalena.ekman@kungsbacka.se 

Claes Gordon, fritidsledare 
claes.gordon@kungsbacka.se

Charlotte Henningsson, förskollärare
charlotte.henningsson@kungsbacka.se 

Bente Houe, lärare bild
bente.houe@kungsbacka.se

Erik Isaksen, lärare 4-9
erik.isaksen@kungsbacka.se

Maria Johansson, förskollärare
maria.c.johansson@kungsbacka.se 

Mats Johansson, lärare musik
mats.m.johansson@kungsbacka.se

Robert Johansson, lärare 7-9
robert.johansson@kungsbacka.se

Ronald Johansson, förskollärare
ronald.johansson@kungsbacka.se

Ann-Britt Johnsson, barnskötare
ann-britt.johnsson@kungsbacka.se 

Jonas Larsson, lärare år 4-9
jonas.larsson@kungsbacka.se

Åse Mannebratt, lärare 4-9
ase.mannebratt@kungsbacka.se

Lotta Meijer, lärare F-3
charlotta.meijer@kungsbacka.se

Helen Orshammar, lärare 4-6
helen.orshammar@kungsbacka.se 

Angela Otbäck, fritidsledare
angela.otback@kungsbacka.se

Katarina Schroeder, lärare F-3
katarina.schroeder@kungsbacka.se 

Åsa Stränggård, lärare 7-9
asa.stranggard@kungsbacka.se

Maud Söderstedt, speciallärare
maud.soderstedt@kungsbacka.se

Camilla Tennby, specialpedagog
camilla.tennby@kungsbacka.se

Lourans Toma, fritidsledare
lourans.toma@kungsbacka.se

Helena Wannerbratt, lärare F-3
helena.wannerbratt@kungsbacka.se 

Hanna Wennerhill, lärare år 4-9
hanna.wennerhill@kungsbacka.se