COPE - Att vara förälder

Under flera år har Kungsbacka kommun erbjudit föräldrastödskurser enligt Cope – metoden.   Många föräldrar efterfrågar kunskap och ”verktyg” för att kunna hantera sin roll som förälder. Ny svensk forskning visar att stöd till föräldrar har god effekt, bland annat minskar stressen hos föräldrar, konflikterna i familjen minskar och relationen mellan barn och föräldrar blir bättre.

Kungsbacka kommun erbjuder kostnadsfri föräldrakurs med start den 6 september.

Mer information finner du här