Dags att börja i förskoleklass

Snart är det dags att börja i förskoleklass på Fullriggaren Malevik

Till vårdnadshavare för barn födda 2012 i Maleviksskolans upptagningsområde samt till barn inskrivna på Maleviks förskola utanför upptagningsområdet och alla andra intresserade.

I Kungsbacka kommun har vi en integrerad verksamhet med förskoleklass, grundskola och fritidshem i nära samarbete. Här arbetar arbetslag bestående av förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger. Arbetssättet präglas av en helhetssyn på barnet.

Alla barn, som är födda 2012 och ska börja förskoleklass hösten 2018 och som bor inom Maleviksskolans upptagningsområde samt i dag har plats på Maleviks förskola erbjuds plats i ”sin” kommunala hemskola, Fullriggaren Malevik.

Alla barn har t o m det år det fyller 12 år rätt till skolbarnsomsorg om föräldrarna arbetar eller studerar. De närmare information hittar du på www.kungsbacka.se barn & familj.

 

Välkommen till informationsmöte för alla blivande förskoleklasselevers vårdnadshavare:

Onsdag 25/10 kl. 18


Närområdet har ytterligare två kommunala skolor, Särö skola och Kullaviksskolan. De har sina motsvarande möten:

Tisdag 14/11 Kullavik

Onsdag 15/11 Särö

 

Skolledningen och pedagoger berättar om mål, innehåll och verksamheten i F i skolrestaurangen (Däcket) På Fullriggaren Malevik.  Här får du/ni också praktisk information inför start i förskoleklass och på fritidshemmet. De som sedan väljer Fullriggaren som skola till sitt barn inbjuds i vår till ett nytt möte med de nya klasserna och du får träffa ytterligare pedagoger, titta på lokalerna, går igenom inskolningsrutiner m.m.

 

Skicka denna handling senast 2017-11-30 till:

Fullriggaren Malevik, expeditionen, Box 104, 429 23 Kullavik

Den kan också lämnas på expeditionen eller i skolans brevlåda (utanför huvudingången) eller till förskolans personal för vb.

             

Varmt välkommen till vår informationskväll på Fullriggaren Malevik!

     

Vid frågor eller funderingar hör gärna av dig/er.

 

Kerstin Ekman-Hake

Rektor F-3                          

Tel 0300-836204                                     

kerstin.ekman-hake@kungsbacka.se