Fullriggarnytt maj 2016

 

 Malevik 2016-05-18

Maleviksnytt – information till barn och elever och till deras vårdnadshavare

Plötsligt gick vi från höst och vinter till sommar och barnen stortrivdes i tunna kläder och uteverksamhet och så har våren återkommit med något mer isande vindar! Här följer information inför avslutningen av läsåret, inför sommaren och skolstart i augusti!

Nya elever

Vi har fått några nya elever. Alexandra Lundqvist, Kisanet Chebrehiwet och Luwan Tesfagaber, alla i år 8. Varmt välkomna! Det är jätteroligt att även vår skola nu har fått nyanlända elever.

Personal som lämnar oss

I dagarna lämnar oss våra två kuratorer, både ordinarie Johanna Pettersson Olah och vikarierande Sofia Johansson, som flyttar till Värmland och rötterna där. Ny kurator blir Johanna Gustafsson. Madeleine Palmqvist lämnar oss för att vara förälder på heltid och Malin Axelsson flyttar till Linköpingstrakten. Stort tack för era insatser och lycka till i det ni har framför er! Vikariera för Madeleine kommer Sofia Persson att göra och för Malin kommer Lisa Nerheim tillbaka och gästspelar (studerar ju på heltid)!

Grön flagg

Vi kan glädjande berätta att enheten (förskolan och skolan) erhållit Grön flagg för vårt miljöarbete. Detta kommer vi att fira med en ceremoni den 8 juni. Miljöarbetet fortsätter dock även i höst med målområden livsstil och hälsa, närmiljö och vattenresurser! (I nuläget är ca. 50 % av alla skolor och förskolor certifierade med Grön flagg.)

Viktiga datum

23/5 Halv studiedag för skolan, eleverna slutar vid lunch.
25/5 fm Blivande förskoleklassbarn hälsar på i skolan
27/5  Hel studiedag, alla verksamheter stängda dvs. även förskola och fritidshem
30/5   Sista BR-mötet för läsåret, kl. 18 Mässen
8/6   Niornas fest kl. 18
10/6   Skolavslutning, F-8 utomhus med start kl. 8.30, för år 9 på Däcket med start kl. 10.15
Vecka 24 Inskolning på fritids tis-tors för blivande sexåringar
Vecka
28-31
Fritidshemmen och förskolan stängda
15/8   Studiedag, alla verksamheter stängda
22/8    Skolstart, samling utomhus kl. 8.30

Innergårdarna

Brukarrådet lyfter frågan om att göra skolans innergårdar mer attraktiva. Frågan har gått ut till elevråden men vi även alla vårdnadshavare vill vi ha med på tåget! Vilka idéer har du? Finns det något du skulle kunna bidra med? Osv.

När eleverna slutar för dagen

Vi vill påminna om att när eleverna slutar sin skoldag skall eleverna lämna skolan (om man inte har plats på fritidshem/fritidsklubb). Detta då du som vårdnadshavare då ta över ansvaret för eleven. 

Nästa års organisation

Nästa läsår börjar många sexåringar i skolan vilket gör att vi kommer att ha två F-1:klasser men också en förskoleklass. Dessa kommer att finnas i Barken, Briggens och Ekans lokaler (ny information). Blivande klass 3 kommer att lokaliseras i Loggen under skoltid. Fritidshemmet F-1 kommer vara på Barken/Briggen och fritidshemmet 2-3 i Ekan/Skutan. Klubben kommer också att finnas kvar, i Jollen/Kutterns lokaler. Blivande år 4 flyttar till Giggen och åren 6 och 7 kommer ha sina hemvister i paviljongen och åren 8 och 9 inne i högstadiedelen. Blivande klass 2 kommer finnas i Skutan och blivande år 5 stannar i Jollen/Kuttern.

Vi har genomfört en enkät om lokaliseringen av morgonfritids samt om tiden då fritidshemmen slås samman och vi har därefter beslutat att morgonfritids och efter 16.45 kommer att finnas på Ekan och Skutan såsom det är i år. Fördelarna överväger stort. Vi kommer dock att ändra så att hallarna i Barken och Briggen är upplåsta på mornarna liksom fram till kl. 18 så att du som förälder lätt kan gå in och hämta/lämna ex. kläder.

Lotta Henningsson är fsk-lärare i F-1 A och Christel Åhlund i F-1 B. Ulla Smith-Jonsson kommer att ta F C. Lärarna i år 1 blir Katarina Schoeder och Sofia Fredriksson. Lotta Meijer tar år 2 och Helena Wannerbratt tar år 3 tillsammans med Stina Petersson som sedan tar dem med in i arbetslag 4-6. Emma Wingqvist-Rödjer följer med år 3 till år 4 där vi också kopplar på Helen Orshammar. Cecilia Hasselberg och Karin Frinell fortsätter med år 5 liksom Erik Isaksen, Helen Orshammar och Åse Mannebratt med år 6. Anette Fischer, Karin Wickelgren, Robert Johansson och Pernilla Hjertstam tar år 7, Annette, Karin, Pernilla och Anders Hackzell år 8 och Maria Stjernström, Jessica Korth, Åsa Stränggård och Jan-Eric Ericsson tar år 9.

På förskolan blir det en del förändringar då barnantalet minskar drastiskt och en förskollärare går över till skolan. Vi har valt att inte stänga någon avdelning men går ner i antalet personal då barnantalen i grupperna minskar. Vi flyttar också runt personal då det är viktigt att ha förskollärare på alla avdelningar, helst två. Vi har anställt en ny förskollärare och det är Eva Rhédin-Eriksson (kommer från förskolor i Vallda) som kommer att arbeta på Dingen. Mer detaljerad information om bemanningen kommer till dig som har barn på förskolan inom kort.

Vi söker statsbidrag för att vi minskar antalet barn i förskolegrupperna och kommer också ha två grupper på stora förskolan med de äldsta i som kommer arbeta några timmar/dag. Får vi statliga pengar kommer vi att kunna anställa ytterligare personal.

 

Ledning och personal önskar alla en härlig sommar!!!