Maleviksnytt 11/11-2016

Maleviksnytt – information till vårdnadshavare med barn på Maleviks förskola och Fullriggaren Malevik

Tiden rusar iväg och vi har redan gått över till vintertid. Kylan har också slagit till så utrusta ditt barn med kläder även för uteverksamhet. Här följer information för resterande del av terminen.

Nya elever

Sedan skolstarten har följande nya elever börjat hos oss: Diah Safia, Awss Safia, Noah Götmalm, Benan Safia, Johanna Heuts, Fahad Safia, Ella Vennerfors, Souleymane Dieng, Oscar Bjurefalk, Hedda Tellow och Love Hjort. Varmt välkomna! Vi har också ett flertal elever som kommer att börja efter jullovet.

Personalförändringar

Ulla Löfstrand kommer att gå i pension vid årsskiftet. Ny administratör blir Helen Henrysdotter och hon börjar redan den 1/12 för att kunna gå dubbelt med Ulla i december. Varmt välkommen till oss!

Ny tradition istället för julbasar?

Brukarrådet har beslutat att inte ordna någon julbasar i år. Vi har samtalat mycket kring syftet/syftena med den och det har varit lite oklart. Det vi nu bestämt är att en arbetsgrupp skall reda i julbasar 2017 alt. arbeta fram en ny tradition som möter syftena:

  • Skolan mitt i byn

  • Något som berör många som är med och engagerar sig i liten omfattning

  • Är en tradition som gynnar många människor i deras mellanmänskliga relationer

I år kommer stället kommer två konserter att anordnas, luciakonsert för 6-9 den 13 december, och en för F-3 den 19 december. Inträde 20 kr/person eller valfritt högre belopp!! Vi startar med mingel och fikaförsäljning kl. 18 (strax före). Den 19:e kan man också delta i olika aktiviteter som år nio ordnar i idrottssalen. Klockan 18.30 startar konserterna. Den 19:e kommer alla elever i åren F-3 och kören att uppträda liksom några solister. Inkomsterna kommer att gå till välgörande ändamål som eleverna och BR beslutar om. Biljetter till konserterna säljs vid dörren så att inga barn behöver hantera pengar i förväg.  Varmt välkommen!!!!

Synliga uppgifter i Unikum

På informationsmötena i början av terminen pratade vi om vikten av att alla vårdnadshavare i en grupp/klass kan se uppgifter till övriga vårdnadshavare, ex. för att ha en maillista inom klassen. Tyvärr var vi nog lite otydliga i hur det skall gå till. Det finns en ruta som är ibockad ”Dölj mina kontaktuppgifter”. För att uppgifterna skall vara synliga för andra skall du bocka ur den rutan. Det måste du göra både för dig själv och för ditt/dina barn.

Digital adressändring

Numera vill vi att du gör en adressändring digital via denna länk: https://m06-mg-local.idp.funktionstjanster.se/samlv2/idp/sign_in/194

När du gör ändringar här ändras också dina uppgifter i Unikum.

Mopedåkning på skolgården och utanför förskolan

Under hösten har vi haft bekymmer med att det har åkts moped på ”fel” ställen, både under verksamhetstid och på kvällar och helger. Vi ber alla som har ungdomar med moped att prata med dem om vikten av att vara/köra på rätt ställe.

Digital skoltidning

MALEVIKS REDAKTION – ny digital skoltidning

Som en del i utbudet för elevens val, har vi startat en digital skoltidning, i syfte att ge kunskap om webbpublicering och att bevaka det som händer runt omkring oss, både i det lilla och det stora. Tio entusiastiska, nyfikna medarbetare och en redaktör/ansvarig utgivare, har under hösten byggt upp en webbsite i bloggformat och funderat och planerat för innehåll. Vår målgrupp är alla ni som har en koppling till förskolan/skolan/området. Nu börjar vi så smått publicera och är redo för att möta er där ute – vi vill ha följare!

Vi gör det enkelt för er. Följ länken, och väl där finner ni en ruta på höger sida där ni fyller i er e-postadress. Klicka på prenumerera och du får ett pling i på mailen när vi publicerar nytt inlägg.

Välkomna till MALEVIKS REDAKTION!

http://maleviksredaktion.se/

Ersätta skadat material

Vi vill bara påminna att om elev skadar något skolmaterial ex. lärobok eller hjälpmedel såsom linjal blir hen ersättningsskyldig.

Känner du någon lärare, förskollärare, fritidspedagog???

I Brukarrådet har vi resonerat runt den situation som i dag råder inom förskole- och skolvärlden där många antingen slutar och byter branscher eller byter arbetsgivare för att kunna höja sin lön. Brukarrådet föreslog då att vi på detta sätt skulle gå ut med en allmän förfrågan om hur just ditt nätverk ser ut. Finns det någon inom dessa yrken som du känner som du tror skulle kunna tänka sig arbeta hos oss? Be hen i så fall kontakta någon av oss rektorer, se nedan.

SMS vid frånvarande elev i åren 6-9

Om vi ser att en elev i 6-9 är frånvande utan orsak dvs. du som vårdnadshavare inte har sjukanmält eller vi lagt in om godkänd ledighet kommer vi hädanefter att skicka ett sms. För yngre barn ringer vi även fortsättningsvis. Kontrollera att rätt mobilnummer finns registrerat.

Information från ätstörningsenheten

Elevhälsan i nordväst (Kullavik, Malevik och Särö)har haft besök av och föreläsning från ätstörningsenheten i Varberg. Precis som vi tidigare informerat om droger och en olämplig app tänkte vi att det är bra att skicka med lite info och råd från dem. De påtalar vikten av gemensamma, rofyllda måltider i hemmet, att man skall träna för att det är roligt och inte för att man måste eller för att gå ner i vikt, att man skall avdramatisera mat och att man äter för att man är hungrig och för att kroppen skall må bra och orka, att man som förälder inte skall prata om dieter eller bantning med sina barn/ungdomar samt hur viktigt det är att du som vårdnadshavare visar intresse för vad ditt barn äter en vanlig dag.

Viktiga datum

14/11 pedagogisk afton F-3

16/11 informationsmöte för vårdnadshavare till blivande förskoleklassbarn

21/1 pedagogisk afton om betyg och bedömning 4-6

22/11 apt (hämta senast 16.45)

1-2/12 Euroskills 6-9

9/12 studiedag skolan – eleverna lediga men fritidshemmen och förskolan öppna

13/12 luciakonsert där elever i åren 8-9 uppträder men alla vårdnadshavare till barn i 6-9 är välkomna

14/12 apt (hämta senast 16.45)

16/12 pysseldag i åldersblandade grupper på skolan

19/12 konsert (se ovan) F-3

22/12 skolavslutning

9/1 studiedag, all verksamhet stängd

10/1 vårterminens första skoldag

Observera att fritidshemmen och förskolan har stängt alla helgdagar. Lämna in lapp du fått från avdelningen med hur barnets omsorgsbehov ser ut för vardagarna under jullovet.  

Personal och ledning önskar en fin adventstid och härliga jul- och nyårshelger!

Peter.jonsson@kungsbacka.se

Kerstin.ekman-hake@kungsbacka.se