Maleviksnytt

Februari 2017

Maleviksnytt – informationsbrev till barn och elever på Fullriggaren Malevik och till deras vårdnadshavare, februari-17

Så har årets första månad redan sprungit iväg. Det som är härligt med det är att ljuset återvänder till våra breddgrader. Ett nytt lov kommer snart, vecka 7/sportlovet. Förskolan och fritidshemmen har då öppet för er som angett behov av det. Vi vill påminna om att OM du satt upp behov av omsorg och det blir ändringar som gör att det behovet inte längre finns MÅSTE du meddela det till personalen. Detsamma gäller om du behöver ändra de tider som du satt upp. Ordinarie schema gäller alltså inte om du lämnat andra tider på en ”lovlapp”. Vi bemannar upp efter hur detta ser ut och måste därför stämma med verkligheten. Om barnet inte är anmält kan hen inte heller endast komma hit och ex. äta.

Nya elever och ny personal

Vi vill hälsa följande nya elever välkomna till oss: Mia Viney, år 7, Molly Viney, F-1 B, Alexander Viney, år 2, Emma Torbentsson, år 7, Sofia Aagerup, år 4, Klara Cederstrand, år 3 och Ellen Hansson, F-1A.

Vi vill också hälsa dessa nya medarbetare välkomna till oss: Lourans Toma, fritids F-1, Marie Bovin, fritidsklubben och år 5, Ann-Sofie Cederqvist, Vindö och Kerstin Mannemark, Dingen.  Angela Otbäck har flyttat från förskolan till fritids 2-3, Helen Eliasson från Vindö till Monsunen och Marie Olsson från Malö till Vindö. Vikarier som fått längre vikariat är Gunilla Sinclair på Malö och Charline Ek på Bojen.

Anmäl via e-tjästen

Vi håller nu på att planera hur grupperna på förskolan och på fritids skall se ut i höst och det är därför hjälpsamt om du som har små barn som du planerar skall börja på förskolan alt. större barn som varit hemma men behöver fritidsplats i höst redan nu går in via e-tjänsten och ansöker om plats. Du anger själv det datum du vill att barnet börjar.

Hämtning på förskola/fritidshem

Vi är jätteglada att vi har barn som älskar att vara på förskolan/fritids men vi planerar bemanningen efter de tider som barnen har på sina scheman vilket innebär att barnen inte kan stanna över den tiden bara för att hen vill det.

Risk för ”konflikt” mellan gående och cyklister

Brukarrådet har uppmärksammat att det finns risk för incidenter där gående från parkeringen och cyklister från cykelbanan möts vid förskolan. Vi kommer att försöka göra vissa åtgärder men vill också uppmärksamma alla vårdnadshavare på att ha koll på det/de barn du har med dig samt prata med ditt barn om hen cyklar så att båda ”sidor” gör vad man kan för att undvika incidenter och ev. olyckor.

Du är med väl i Brukarrådets förening?

Kassören kan glädjande meddela att hela 108 familjen hittills i år (läsår) har betalat medlemsavgiften men vi vill ju såklart att alla är med! Om du glömt att betala de 200 kr som det kostar/familj gör du det antingen genom att sätta in dem på plusgiro 9213822-1 eller swisha dem till 1236152516.

Nätverksfilter

Från den 1 januari har kommunen infört ett nätverksfilter i syfte att bl.a. barn och elever inte skall kunna hamna på ”fel” sidor när de surfar på kommunens nät. Detta bl.a. utifrån starka önskemål från vårdnadshavare.

Artikel om de faror som kan möta våra barn och ungdomar när de är på nätet

http://www.svd.se/forskare-om-natet-som-att-lamna-barn-ensamma-i-bar

Digital skoltidning

Du vet väl om att Fullriggaren har en digital skoltidning? Den görs av en grupp inom elevens val 4-9. Du kan gratis prenumerera genom att anmäla dig via följande länk: http://maleviksredaktion.se/

Enkäter

Under 2017 kommer Skolinspektionen att göra inspektioner i Kungsbacka kommun. Elever i skolåren 5 och 9 kommer därför att genomföra Skolinspektionens enkät. År 2 kommer att genomföra GR:s skolenkät. Det kommer att vara samma frågor i de båda vilket gör att det är onödigt att åren 5 och 9 skall besvara båda. Enkäterna besvaras under skoltid nu under våren. Även personalen kommer att få besvara Skolinspektionens enkät.

Intraprenad

Du har säkert läst i lokalpressen att nämnden har godkänt Fullriggaren Maleviks och Åsa Gårds ansökan om att få drivas i intraprenadform, om vi fortfarande önskar det samt om alla ledare och minst 75 % av den tv-anställda personalen ställer sig bakom det i en omröstning. Vi arbetar nu med frågan och har ännu inte genomfört omröstningen. Brukarrådet ställer sig mycket positiva till detta. Mer info kommer under våren. Möjlig start är augusti-17.

Byte av datum för studiedag

Enligt vårt och kommunens kalendarium ligger en studiedag för skolan den 19 maj. Den veckan har vi besök från våra vänskolor i Frankrike och Spanien vilket gör att vi ändrat studiedagen till måndagen därpå, den 22 maj.

Viktiga datum

Vecka 6 börjar de nationella proven

8/2 apt för personalen så då vill vi att du som har barn på förskolan och fritidshemmen hämtar senast 16.45

Vecka 7 sportlov

2/3 Brukarrådsmöte kl. 18

9-12/3 Branäsresa för de äldsta eleverna (anordnas av en grupp vårdnadshavare)