Skolstart 21 augusti

Måndag den 21 augusti är det skolstart för alla elever år F-9 kl 8:30, vi startar traditionsenligt med gemensam samling på skolgården

Eleverna samlas sedan i sina respektive hemvister, skolan slutar kl 13 den här dagen. Fritidsverksamheten tar sedan vid för de elever som har detta.