Informationskväll 12/11- att börja förskoleklass

Till vårdnadshavare för barn födda 2013 i Fullriggaren Maleviks upptagningsområde samt till barn inskrivna på Maleviks förskola utanför upptagningsområdet och övriga intresserade vårdnadshavare.
  
I Kungsbacka kommun har vi en integrerad verksamhet med förskoleklass, grundskola och fritidshem i nära samarbete. Här arbetar arbetslag bestående av förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger. Arbetssättet präglas av en helhetssyn på barnet.
 
I Kungsbacka kommun finns möjligheten för alla vårdnadshavare att välja skola för sitt barn, oavsett vilket upptagningsområde man bor i. Barn födda 2013 som bor inom Fullriggaren Maleviks upptagningsområde eller som går på Maleviks förskola och som ska börja i förskoleklass hösten 2019 har en garanterad plats på sin hemskola Fullriggaren Malevik. Övriga vårdnadshavare är också välkomna att lämna in önskemål om start på vår skola.
 
Alla barn har rätt till skolbarnomsorg t o m det år det fyller 12, om föräldrarna arbetar eller studerar. Du kan läsa vidare på kommunens hemsida www.kungsbacka.se (klicka här för att öppna sidan om Fritidshem och omsorg för skolbarn).
 
Välkommen till informationsmöte för alla blivande förskoleklasselevers vårdnadshavare

måndag 12:e november kl. 18:00 – 20:00.  

Den här kvällen informerar skolledningen och pedagoger om mål, innehåll och verksamheten i förskoleklass. Vi träffas i skolrestaurangen Däcket på Fullriggaren Malevik, och vi inleder kvällen med att ni får ta del av den fantastiska salladsbuffén som erbjuds våra elever varje dag. Här får du/ni också praktisk information inför start i förskoleklass och på fritidshemmet. De som sedan väljer oss som skola till sitt barn bjuds under våren in till ett nytt möte. Då får du träffa fler pedagoger, titta på lokalerna, gå igenom inskolningsrutiner m.m. 
 
Närområdet har ytterligare två kommunala grundskolor, Särö skola och Kullaviksskolan. De har sina motsvarande möten tisdag 13:e november för Kullaviksskolan samt onsdag 14:e november för Särö skola.
 
Vi översänder tillsammans med denna inbjudan blanketten Val/byte av skola och fritidshem (meddela gärna via blankett eller på annat sätt även om ni INTE väljer Fullriggaren) V g skicka denna handling snarast möjligt, dock senast så att vi har den fredag 2018-11-30 till: e-postadress fullriggaren.malevikskolan@kungsbacka.se eller  postadress Fullriggaren Malevik, expeditionen, Box 104, 429 23 Kullavik Blanketten kan också lämnas under mötet, inne på skolans expedition eller till förskolans personal för vb.
 
 Varmt välkommen till vår informationskväll på Fullriggaren Malevik!  
 
Vid frågor eller funderingar hör gärna av dig/er.
 
Peter Jonsson  Rektor 4-9 samt tf Rektor F-3 tillika Förskolechef  Tel 0300-836209   peter.jonsson@kungsbacka.se