Kallelse Brukarrådsmöte

Kallelse till Brukarrådsmöte torsdagen den 6 september 2018 kl 18-20

Mässen, konferensrum            

 Dagordning:

 §1       (Föregående protokoll)

 §2       Eleverna har ordet

  •  

 §3       Föräldrarna har ordet

  •  

 §4       Personalen har ordet

  •  

 §5       Skolledningen har ordet

  • Stående punkt till/från styrgruppen
  • Styrelse 18/19
  • Föreläsning/pedagogisk afton om digital kostcirkel tisdag v. 42 samt andra föreläsningar/Föräldrar emellan
  • Personal/rekryteringar
  • Ordningsregler
  • Studiedagar m.m.
  • Nattvandring

 §6       Övriga frågor

 

Välkomna!

 Ledningen genom Kerstin Ekman-Hake