Ny ansökan om intraprenaddrift

Nämnden för Förskola och Grundskola har under sitt oktobermöte 2020 fattat beslut om att utöka och permanenta den alternativa driftsformen Intraprenad. Medarbetarna vid Fullriggaren Malevik, förskola och grundskola, har lämnat in en ansökan om att få driva verksamheten vidare genom Intraprenaddrift de fyra kommande åren.

Nämnden för Förskola och Grundskola har under sitt oktobermöte 2020 fattat beslut om att utöka och permanenta den alternativa driftsformen Intraprenad. Medarbetarna vid Fullriggaren Malevik, förskola och grundskola, har lämnat in en ansökan om att få driva verksamheten vidare genom Intraprenaddrift de fyra kommande åren. Skolchef Maria Andersson skriver till nämnden i tjänsteskrivelse FG2020-01744 och föreslår för dem att ”Ansökan från Fullriggaren Malevik om att få driva verksamheten vidare i intraprenaddriftsform från och med 2021-01-01 godkänns”. Det tycker vi är mycket glädjande!
Vi lägger ut vår ansökan här så att du kan läsa den – i texten finns såväl våra nya mål som en kort beskrivning om hur idéerna om intraprenad beskrivs i en avhandling. 
Trevlig läsning!