Om oss

Fullriggaren Malevik startade sin verksamhet 1992 och består idag av två skolenheter som är uppdelade F-3 samt år 4-9.

För de som behöver omsorg före och efter skoltid erbjuder vi detta inom vår fritidsverksamhet. Fritids är uppdelat i åren F-1, 2, 3 samt en fritidsklubb för elever i år 4-6. 

Inom enheten ryms också fyra förskoleavdelningar som arbetar med åldrana 1-5 år. Avdelningarna finns i en egen byggnad men som ligger inom skolenheten.

På Fullriggaren Malevik lär vi för livet, med glädje!