Skolkurator

Hanim Paulus Hammar

Du kan nå mig på telefon 0300-83 62 06.

e-post: hanim.paulus-hammar@kungsbacka.se

Mitt rum är bredvid skolsköterskans rum. Jag kan ibland vara svår att få tag på. Du kan då mejla mig, ringa mig, lägga en lapp i den låsta brevlådan utanför mitt rum, säga till en mentor eller skolsköterskan, eller ge en lapp via dem, så kontaktar jag dig!

Jag arbetar med många olika saker, till exempel:
- samtal med elever
- samtal med elever och föräldrar
- samtal med elever och lärare
- trepartssamtal, till exempel samtal med elever, föräldrar och lärare
- gruppsamtal med elever
- konsultation och handledning till skolpersonal
- arbete mot mobbning och för likabehandling
- elevvårdskonferenser

Jag kan även förmedla kontakt och samverkan med det stöd och de resurser som finns utanför skolan, till exempel Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP), Habiliteringen och Ungdomsmottagningen. Jag fungerar också som en länk mellan skolan och Individ och familjeomsorg.
Man kan komma till mig om man känner att man behöver någon att prata med. Om vad som helst! Jag har tystnadsplikt. Det innebär att det man säger till mig stannar hos mig. Varken mamma, pappa, lärare, kompisar eller någon annan får veta det som sagts. Jag har inte heller någon skyldighet att dokumentera. Men, om jag blir väldigt orolig för ett barn och misstänker att det barnet far illa, har jag skyldighet att anmäla detta till Socialtjänsten, precis som alla andra vuxna i skolan.