Skolpsykolog

Ulla Hansson

Jag finns på skolan på torsdagar, samt fredagar ojämna veckor.

Du når mig på telefon: 0300-83 69 06. Ibland kan jag vara svår att få tag på, lämna gärna namn och telefonnummer så ringer jag upp.

Som skolpsykolog verkar jag på:

Individnivå: det enskilda barnet, familjen och den enskilda pedagogen.
Gruppnivå: elevgruppen, arbetslaget.
Organisationsnivå: övergripande skolfrågor som t.ex. skolans organisation, förändringsarbete, skolledning m.m.

Jag erbjuder psykologisk handledning och konsultation till personal och rektorer, råd och stödsamtal till barn, ungdomar och föräldrar.

För att anpassa och utforma lämpliga stödinsatser och underlätta lärandet används psykologisk utredningsmetodik

Samtal är mitt viktigaste verktyg i allt stödjande arbete, också när det gäller utredning och behandling.

Jag har tystnadsplikt vilket innebär att det du berättar stannar hos mig.