Skolsköterska

Helena Hammeltz

Jag finns på skolan måndag-torsdag 08:30-16:00
Tel: 0300-836205
E-post: helena.hammeltz@kungsbacka.se

Vår skolläkare heter Joachim Salén och kontakt sker genom skolsköterskan.

Så här arbetar barn- och elevhälsan

Elevhälsans medicinska del erbjuds alla barn och ungdomar från förskoleklass till dess man slutar gymnasieskolan. Elevhälsan är en fortsättning på den hälsovård som BVC erbjuder yngre barn.

Skolsköterskan

Kan nås på telefon och har egen mottagningstid på skolan. Barnen och ungdomarna har då möjlighet att söka upp skolsköterskan på egen hand. Som vårdnadshavare kan du vända dig till skolsköterskan för råd i alla frågor som rör barnets hälsa. Vill du träffa skolsköterskan är det säkrast att boka en tid.

Skolläkaren

Har tidsbeställd mottagning på skolan. Kontakta skolsköterskan för bokning av läkartid.

Samarbete

Skolsköterska och skolläkare samarbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor i skolan som rör barnets hälsa. Vi samarbetar även med övrig elevhälsa så som specialpedagog, kurator, skolpsykolog och SYV när behov finns. Samarbete kan också ske med bl.a. sjukvården på distriktsläkarmottagning och sjukhus.

Tystnadsplikt

Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt.

Hälsobesök och hälsoundersökning

En del hälsoproblem är av det slaget att man själv inte lätt upptäcker dem. Vid vissa åldrar sker därför riktade hälsokontroller av tillväxt (längd och vikt), syn, hörsel och rygg. Andra typer av hälsoproblem är redan kända genom BVC-kontroller, andra kontakter med sjukvården eller genom vad du själv som vårdnadshavare lagt märke till. Det kan gälla t ex allergi, huvudvärksbesvär eller sömnproblem. Sådana problem vill vi också följa upp vid hälsobesöken. Före hälsobesöken i åk 0, 4 och 8 skickar vi hem frågeformulär där vi efterfrågar olika uppgifter om barnets hälsa. Besöken består av ett samtal med skolsköterska om hur ditt barn mår, samt hälsoundersökningar enligt rutinprogram (se länk till höger)

Specialkost

Det är viktigt att du som vårdnadshavare inför varje läsår meddelar köket om ditt barn behöver specialkost. Viktigt är också att du meddelar om ditt barn inte längre behöver specialkost. Meddela köket vid sjukdom och ledighet.

Meddela lärare

Om ditt barn har t ex synnedsättning, hörselnedsättning, allergi eller annat som är viktigt att känna till, kom ihåg att meddela berörd lärare/fritidspedagog.

Nya föreskrifter och ändringar i vaccinationsprogrammet

De barn som är födda 2002 och framåt berörs av det nya programmet. Det består av påfyllnadsdos mot stelkramp, difteri och kikhosta i år 8, samt kombinerad vaccination mot påssjuka mässling och röda hund i år 2. Flickor födda 1999 eller senare erbjuds HPV-vaccination i åk 5 (skydd mot virus som kan orsaka livmoderhalvcancer). Du får särskild information inför varje vaccination.

Vid sjukdom och andra hälsoproblem

Elevhälsan har inte resurser att ta hand om alla sjukdomsproblem bland skolbarnen. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och för rådgivning kan du kontakta skolsköterskan. Det är bra om du kontaktar elevhälsan om ditt barn har eller får sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen t ex allergi eller infektionsbenägenhet. Vi vill hjälpa till att försöka lösa problem som kan hänga samman mer hur ditt barn har det i skolan t ex oklar trötthet, magont, misstanke om mobbning m.m. Vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom bör också elevhälsan kontaktas. Elevhälsan kan medverka till att undervisning och vistelse i skolan anpassas till elevens hälsoproblem.

Skolhälsovården
Fullriggaren Malevik
Box 104
429 23 Kullavik
0300-836205