Rutinprogram

för hälsobesök och vaccinationer:

Förskoleklass Hörselundersökning.
Hälsosamtal och undersökning av tillväxt och syn.
Åk 2 Undersökning av tillväxt och vid behov syn.
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
Åk 4 Hälsosamtal och undersökning av tillväxt, rygg och vid behov syn.
Skolläkarbesök.
Åk 5 Flickor i åk 5 erbjuds HPV-vaccination.
Vaccinationen ger skydd mot ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer.
Åk 6 Undersökning av tillväxt och rygg.
Åk 8 Hälsosamtal och undersökning av tillväxt, rygg, färgseende och vid behov syn.
Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta samt utdrag ur journal på givna vaccinationer i skolan.
Åk 1, gymnasiet Hälsosamtal och undersökning av tillväxt samt färgseende vid behov.

Vid behov kan ytterligare kontroller/undersökningar tillkomma.