Bibliotek

Skolbibliotekets mål är att kunna erbjuda ett brett utbud av litteratur som ska vara en viktig resurs i den dagliga undervisningen samt för elevernas undersökande arbetssätt.

Ett av huvudsyftena för verksamheten är att locka och stimulera till läsning. Därför är det viktigt att de skönlitterära böckerna väljs ut med eftertanke och omsorg i samarbete med lärare och elever. 

Via länken nedan kan du söka vilka böcker som finns att låna i vårt bibliotek.

Skolbibliotek Fullriggaren Malevik