Betyg och bedömning

Tillsammans med eleven och vårdnadshavaren ska lärare en gång per läsårsammanställa en skriftliga individuell utvecklingsplan. Kravet på skriftlig plan gäller elever i grundskolan och grundsärskolan som inte får betyg, det vill säga årskurs 1-5. Den skriftliga planen innehåller omdömen och planering för det fortsatta arbetet mot läroplanens mål.

Från och med årskurs 6 får eleverna betyg i slutet av varje termin. Betygen är en sammanställning av elevens kunskaper och resultat. Kunskaper ska bedömas och betygssättas utifrån kunskapskraven. Via länken nedan hittar du mer information om betyg och bedömning.  

Elevresultat
Skolverket har samlat information om skolors kvalitet och resultat. Vi den övre länken nedan hittar du verkets sida om skolors resultat.

Skolverkets sida om statistik i bla för- och grundskola

Mer information om betyg och bedömning

Betygssättning
Klicka nedan för att ta del av Skolverkets allmänna råd som på ett utmärkt sätt skriver om underlag för betygssättning och om såväl möjligheter som risker med för detaljerade matriser.

Mer information om betygssättning