Våra förbättringsområden

De förbättringsområden som skolan kommer att lägga extra fokus på under läsåret är:

  • läsförståelsestrategier,
  • att öka elevinflytandet över det egna lärandet,
  • IKT som väg/hjälpmedel till lärande och kunskap samt
  • internationalisering