Organisation

Fullriggaren Malevik är indelad i två skolenheter, åk F-3 samt åk 4-9. Rektor för F-3 är Anna-Karin Munkby och rektor för 4-9 är Peter Jonsson.

Fullriggaren Malevik drivs i intraprenadform. Vi har ett visst samarbete med Åsa Gårdsskolan som drivs på samma sätt. Mer information om vad intraprenadform innebär hittar du via länken.
Verksamhet i intraprenadform