Organisation

Fullriggaren Malevik är indelad i två skolenheter, F-3 där Kerstin Ekman Hake är rektor samt år 4-9 där Peter Jonsson är rektor.

Fullriggaren Malevik drivs i intraprenadform. Vi har ett visst samarbete med Åsa Gårdsskolan som drivs på samma sätt. Mer information om vad intraprenadform innebär hittar du via länken.
Verksamhet i intraprenadform