Nationella prov

Nationella prov genomförs i vissa ämnen i år 3, 6 och 9. Proven ska fungera som ett stöd för läraren och även bidra till att bedömning och betygssättning ska vara likvärdig oavsett vilken skola eleven går på.

Under hösten kommer de muntliga delarna i svenska, matematik och engelska för år 6 och år 9 att genomföras. Detta för att minska antalet prov under vårterminen.

Mer information om de nationella proven

Provdatum för de nationella proven