Elevråd

Elevrådet är ett av de forum där eleverna ges inflytande och möjlighet att påverka. Elevrådet träffas 1 gång i månaden.

Elevrådet på Furulidsskolan består av 10 representanter från årskurs 1-5 som representerar sin klass under ett läsår. 
Det är ett hedersamt uppdrag som barnen tar på stort allvar. 
Elevrådet har bland annat medverkat i att ta fram skolans gemensamma ordningsregler vilka har kommunicerats i elevgrupperna, hos personalen och i elevhälsoteamet. 
En rolig tillställning under våren är Elevrådets dag vilket innebär en händelserik förmiddag där eleverna bjuder på ett smörgåsbord av olika aktiviteter.