Föräldrainflytande

Föräldamöten

För vårdnadshavarna är det motsvarande föräldramöten på klass nivå och skol råd på skol nivå där klass föräldrar representerar sin klass i frågor som rör hela skolan.

Brukarråd

Brukarrådet träffas ca 2 ggr/termin och där deltar förutom klassrepresentanternarektor och någon ur personalgruppen 

Föräldraförening

Furulidskolan har en aktiv föräldraförening.