Föräldrainflytande

Samarbetet med vårdnadshavare är mycket viktigt för oss. Vi tar tacksamt emot synpunkter och frågor kring vår verksamhet. De är värdefulla i vårt fortsatta arbete att skapa en så god lärmiljö som möjligt för våra elever.

Föräldramöten

Vi har föräldramöten i anslutning till varje terminsstart där vi uppmanar så många föräldrar som möjligt att delta. I varje föräldragrupp väljs klassrepresentanter som deltar på de möten som sker på skolnivå även kallade brukarråd. 

Brukarråd

Brukarrådet träffas ca 2 ggr/termin och där deltar förutom klassrepresentanternarektor och någon ur personalgruppen. 

Föräldraförening

Furulidsskolan har en aktiv föräldraförening som heter Furulidsskolans föräldraförening (FFF).
Här är hemsidan till FFF