Slöjdportfolio

Våra duktiga elever tillverkar mycket fint i slöjden. När de är klara med sina alster kan de välja att lägga ut dem i Furulidsskolans portfolio. De har möjlighet att välja om de vill visa dem för alla eller bara för slöjdläraren. Väljer eleverna det senare, syns informationen inte på söksidan. Via portfolion kan de söka inspiration från andra sidor i Sverige.

https://www.slojdportfolio.nu/inspiration?search&skolid=905