Grön Flagg!

Håll Sverige Rent är en ideell organisation som arbetar för att minska nedskräpning, främja återvinning och öka miljöansvaret hos såväl individer som organisationer.

Grön Flagg är deras program för att hjälpa lärare och pedagoger att väcka nyfikenhet kring hållbarhetsfrågor.
Sedan 1996 har Håll Sverige Rent certifierat tusentals förskolor och skolor och den 27/6 2019 fick Furulidsskolan sitt certifikat!
I vårt område har även förskolorna Lyngfjäll, Halla och Furulids förskola Grön Flagg. 

Certifikatet är ett kvitto på att våra elever har deltagit i, planerat och genomfört aktiviteter kopplat till hållbar utveckling. Temat vi arbetat kring har varit Livsstil och Hälsa och utifrån det valdes utvecklingsområdena Rörelse, Konsumtion och resurser samt Livskvalitet

Exempel på aktiviteter:

  • Vi har använt återbruk när vi skapat
  • Vi källsorterar
  • Må-bra dag 
  • Spa-eftermiddag med nyttig smoothie
  • Samarbetsdag med olika övningar i åldersblandade grupper
  • Grodden-loppet 
  • Rastaktiviteter med Trivselledare och aktiveringspedagog

Flaggan kommer att hissas i början av höstterminen 2019.