IoT hubb skola

Digitaliseringen ger oss som vistas i skolan många möjligheter. Genom att samla in och analysera data kan vi fatta beslut om verksamheten och förstå samt förbättra våra lärprocesser.

"Sakernas internet” eller Internet of Things (IoT) är föremål, maskiner, byggnader etc som har en inbyggd elektronik och internetuppkoppling vilket innebär att man kan styra dem eller utbyta data från dem genom nätet.

För att utveckla arbetet med användandet av IoT i skolan och nyttja möjligheterna med digitaliseringen genomförs forskningsprojektet IoT hubb skola.

Projektpartners är: Kungsbacka kommun (koordinerande projektpart), RISE – Research Institutes of Sweden (projektledning), Kommunerna Lidingö, Skellefteå, Västervik, NTI-gymnasierna, Stockholms Universitet, Institutionen för Datavetenskap samt Microsoft.

Vi är glada att få vara en del i detta spännande projekt då Furulidsskolan tillsammans med Björkris förskola är de första enheterna som representerar Kungsbacka.
Som ett första steg i projektet ska vi genom en luftsensor mäta luftkvaliteten utomhus.
Vi kommer tillsammans med elever samla in och rapportera data.
Invigningen av projektet kommer vara hos oss på Furulidsskolan 9/5.

Gå gärna in och läs mer på www.iothub.se