Bibliotek

Vårt skolbibliotek är under uppbyggnad vilket är en spännande process! Det skall fyllas med böcker, fakta och främja såväl läslust som nyfikenhet.

Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande. Dessutom behöver eleverna få kompetens inom informationssökning och källkritik.

Vårt skolbibliotek ska främja dessa förmågor och bidra till lusten att lära, läsa och att förstå sin omvärld. 

Då vårt skolbibliotek är under uppbyggnad så kommer informationen på denna sida byggas på efterhand.