Foto Magdalena Strandell Ulrica Alnebeck Foto Ulrica Alnebeck

Fritidshem

Furulidskolan har fyra fritidshem Vingen, Havsörnen, Svalan och Falken där barn mellan 6-12 år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar får ha omsorg

Fritids öppnar 06.30 och håller öppet till 18:00

Fritidsverksamhet är en del av barnets heldagsverksamhet. Fritidsverksamheten på Furulidskolan inriktar sig därför på barnets allmänna välbefinnande samt på gruppen och dess sociala liv. Vi arbetar aktivt med konfliktlösning samt med att stärka barnens självkänsla.

Vi är övetygande om att barns sociala och känslomässiga utveckling går hand i hand med deras intellektuella utveckling. Fritidshemmets verksamhet ska utgåfrån barnens intressen och behov.

I vår verksamhet använder vi ofta vår inbjudande gård med stora ytor. Mycket grönska och härliga kullar där barnen kan leka fritt. I närheten har vi en skogsdunge där vi kan dra oss undan för att få en stund i vår härliga natur. Där bygger barnen kojor och leker.