Fritidshem

Furulidsskolan har tre fritidshem: Betula F-2, Sorbus F-2 och Quercus 3-5.

Fritids öppnar 06.30 och håller öppet till 18:00.
16.45 går de barn som är kvar över till Lyngfjälls förskola tillsammans med en pedagog. Hämtning sker således där efter 16:45. 

Fritidsverksamhet är en del av barnets heldagsverksamhet. Fritidsverksamheten på Furulidsskolan inriktar sig därför på barnets allmänna välbefinnande samt på gruppen och dess sociala liv. Vi arbetar aktivt med konfliktlösning samt med att stärka barnens självkänsla.

Vi är övetygande om att barns sociala och känslomässiga utveckling går hand i hand med deras intellektuella utveckling. Fritidshemmets verksamhet ska utgå från barnens intressen och behov.

I vår verksamhet använder vi ofta vår inbjudande skolgård där vi kan nyttja bollplaner, klätterställning, öppna ytor och stora skogspartier.