Pågående projekt

På denna sida beskriver vi Furulidsskolans aktuella projekt. Det kan handla om allt från lokala aktiviteter som vår satsning på Trivselledare till internationella samarbeten via Erasmus.

IoT hubb skola

Digitaliseringen ger oss som vistas i skolan många möjligheter. Genom att samla in och analysera data kan vi fatta beslut om verksamheten och förstå samt förbättra våra lärprocesser.
IoT står för Internet of Things eller "sakernas Internet".
För att utveckla arbetet med användandet av IoT i skolan och nyttja möjligheterna med digitaliseringen genomförs forskningsprojektet IoT hubb skola.

Projektpartners är: Kungsbacka kommun (koordinerande projektpart), RISE – Research Institutes of Sweden (projektledning), Kommunerna Lidingö, Skellefteå, Västervik, NTI-gymnasierna, Stockholms Universitet, Institutionen för Datavetenskap samt Microsoft.

Vi är glada att få vara en del i detta spännande projekt då Furulidsskolan tillsammans med Björkris förskola är de första enheterna som representerar Kungsbacka.
Som ett första steg i projektet ska vi genom en luftsensor mäta luftkvaliteten utomhus.
Vi kommer tillsammans med elever samla in och rapportera data.

Vi hade en invigning av projektet 9/5 då RISE var här och tog del av elevernas tankar kring IoT i skolan. De berättade om projektet och visade bland annat en robot som kan vara behjälplig när en elev av någon anledning är frånvarande. 

Gå gärna in och läs mer på www.iothub.se 

Trivselledare

Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna. 1450 grundskolor i Norge, Sverige och på Island deltar i programmet. Furulidsskolan är en av dem!
Vi tror och hoppas att våra Trivselledare kommer bidra till en fin sammanhållning och roligare raster för eleverna. Här nedan kan du läsa mer om trivselledarprogrammet.

https://trivselledare.se/om-trivselprogrammet

Erasmus+ 

Furulidsskolan är sedan 2016 med i ett Erasmus+ projekt som heter ” Take care and Share-Skills for life”. Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. I det här projektet deltar Nederländerna, Tyskland, Italien och Sverige. Elever och lärare från alla länderna har besökt skolor i varje land. Skolorna i varje land, har lärt ut specifika kunskaper, som de använder i olika lärsituationer till de besökande eleverna och lärarna.
När elever och lärare kommit hem till sin skola igen, så är syftet att dessa lärdomar skall spridas till flera på skolan.