Foto: Bildarkivet

Gällingeskolan

Gällingeskolan ligger naturskönt, två mil sydost om Kungsbacka. På skolan går elever från förskoleklass till årskurs 5.

Skolans fritidshem heter Draken och Stjärnan. Här är barn från alla klasser inskrivna.

Vi arbetar för att alla barn ska känna trygghet och arbetsglädje. Verksamheten utgår från varje barns behov. Vi arbetar aktivt mot all form av kränkande behandling och mobbning.

Läsårstider och kommande studiedagar 

  • Lovdag 14 maj, fritidshemmet är öppet
  • Skolavslutning 11 juni
  • Stängningsdag 14 juni, hela skolan är stängd

Hösten 2021

Höstterminen 2021 startar tisdag 17 augusti

Lov och studiedagar:

  • planerade studiedagar; 24 september samt 8 november
  • höstlov vecka 44 

Sista skoldag innan jullovet: fredag 17 december

 

Biblioteksbussen, hållplats Gällingeskolan 
(pga Covid-19 kör inte bokbussen, återkommer när läget stabiliserats)