Inflytande

Elever och föräldrar ska få vara med och påverka utvecklingen på vår skola. Genom dialog och samverkan på olika nivåer skapar vi förutsättningar för detta.

Som elev kan du påverka genom att delta i klassråd och elevråd.

Som förälder kan du påverka i skolans klassombudsgrupp, genom att delta på föräldramöten, föräldrarådet och vid utvecklingssamtal.

Att svara på vår föräldra- och elevenkät är också ett sätt att vara med och påverka.

Protokoll från föräldrarråd finns under nyheter.