Elevråd

Elevråd
Gällingeskolans elevråd har har representanter från varje klass. Rektor kallar till möte en gång i månaden. Eleverna tar med sig frågor från klassrådet. Protokoll förs, renskrives och lämnas till alla klasser, samt sätts upp på anslagstavlan.