Läsårstider och Gällingeskolans studiedagar

Läsårstider med datum för skolstart, avslutning och lovtider fastställs varje år av politikerna i nämnden för Förskola & Grundskola. Beslut om kommande års läsårstider fastställs normalt någon gång i oktober - november. Du hittar de kommungemensamma läsårstiderna via denna länk

Gemensamma läsårstider för Kungsbacka kommunala skolor.

Förutom gemensamma studiedagar kan skolorna ha egna studiedagar.

Förändrad skolbarnsomsorg vid studiedagar
Vissa dagar har vi gemensam utbildning för alla våra medarbetare, alla barn som behöver omsorg dessa dagar kan få detta men vi ordnar den på annat sätt än normalt. Meddela rektor om du behöver omsorg dessa dagar.

Ledighet och skolplikt
Enligt skollagen kan en skolpliktig elev få ledigt en kortare tid för enskilda angelägenheter. Med kortare ledighet menas ledighet upp till tio dagar per läsår. Det är rektor som beslutar om ledighet men rektor kan också ha gett annan, till exempel elevens mentor, rätt att bevilja ledigheten. Om du behöver ansöka om ledighet ska detta göras i Vklass.