Om oss

Gällingeskolan har elever från förskoleklass till år 5. Läsåret 2020-2021 har skolan 124 elever fördelade på sex klasser.

Skolans fritidshem, Draken och Stjärnan, erbjuder elever omsorg före och efter skoltid. Här går elever från samtliga klasser. För närvarande har vi ett 90-tal elever inskrivna.

Lokaler och utemiljö
Gällingeskolan byggdes 1981 och var då en 1-3 skola med förskola. För att inrymma ytterligare klasser, slöjdsal, skolmatsal och fritidslokal byggdes skolan ut. Tillbyggnaden av skolan stod klar 1997. 2015 fick skolan även ett nytt skolbibliotek.

Gällingeskolan ligger två mil sydost om Kungsbacka mitt i Gällinge, granne med Gällinge förskola och Bysjön. Sjön har i alla år varit ett utflyktsmål för skolbarnen. Där har vi studerat, lekt och grillat korv. Vi har gjort en lägerplats med eldstad och en kåta där cirka 20 barn kan sitta.

På Gällingeskolan har eleverna en inbjudande skolgård nära naturen med många möjligheter för olika aktiviteter. Eleverna kan använda både gräs, grus och asfalt att vara på för till exempel bollspel. De har också en rolig lekplats.

Inriktning och profil

På Gällingeskolan arbetar vi för att alla barn ska känna trygghet och arbetsglädje. Verksamheten utgår från varje barns behov. 

Vi arbetar aktivt mot all form av kränkande behandling och mobbing. Det är viktigt att föräldrarna är delaktiga i sina barns lärande, utveckling och uppförande. Vi vill även ge eleverna inflytande och ansvar för sitt eget lärande.

Årets händelser

Gällingeskolan med fritids har en rad traditioner och firar alla högtidsdagar på olika sätt. Dessa dagar försöker vi göra till något extra:

  • Alla hjärtans dag
  • Fettisdagen - bakar fritids och äter semlor
  • Påsk - har vi en pysseldag med olika stationer
  • Sikta mot stjärnorna - elever på fritids uppträder och mimar efter musik. En föreställning framförs, följt av fika där hela familjen är välkomna.
  • Valborgsmässoafton
  • Utspark - de ordnas lilla Liseberg med olika aktiviteter för elever från 5:an som skall sluta på skolan
  • Skolavslutning 
  • Midsommar - Fritids binder kransar och firar
  • Lucia