Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Gällingeskolan
Elevhälsan består av skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog, logoped samt rektor. Elevhälsoteamet (EHT) träffas regelbundet och där tas beslut om särskilda åtgärder, elevvårdskonferenser m m.

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet under vår kontaktsida

Skolsköterska och skolläkare
På Gällingeskolan har vi en skolsköterska som heter Maria Idewald. Hon arbetar på skolan på tisdagar. Övriga dagar arbetar hon på Smedingeskolan. Vi har tillgång till skolläkare som bokas av skolsköterskan vid behov.

Via länken nedan hittar du information om hur skolsköterskan arbetar, regelbundna hälsobesök och vaccinationer.

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan