Fritidshem

På Gällingeskolan finns fritidshemmet Draken. Elever från årskurs 0-5 är välkomna hit om behov av omsorg finns.

Fritidshemmet har sin verksamhet i skolans lokaler och har tillgång till slöjdsal, idrottssal och lekrum samt litet kök och bibliotek. Här har eleverna möjlighet att på ett kreativt sätt skapa meningsfull fritid.

Fritidshemmet utnyttjar tillgången och närheten till skog och natur och gör ofta besök i kåtan och gör promenader till sjön. På sommaren kan barnen med personal stanna här i flera timmar för bad och lek.