Fritidshem

På Gällingeskolan finns fritidshem Draken och Stjärnan. Elever från årskurs f-5 är välkomna hit om behov av omsorg finns.

Fritidshemmet har sin verksamhet i skolans lokaler och har tillgång till slöjdsal, idrottssal och lekrum samt litet kök och bibliotek. Här har eleverna möjlighet att på ett kreativt sätt skapa meningsfull fritid.

Fritidshemmet utnyttjar tillgången och närheten till skog och natur och gör ofta besök till kåtan och gör promenader till sjön.