Betyg och bedömning

Tillsammans med eleven och vårdnadshavaren ska läraren en gång per läsår sammanställa en skriftlig individuell utbecklingsplan. Kravet på skriftliga plan gäller elever i grundskolan och grundsärskolan som inte får betyg, det vill säga årskurs 1-5. Den skriftliga planen innehåller omdömen och planering för fortsatta arbete mot läroplanens mål.

Från och med årskurs 6 får eleverna betyg i slutet av varje termin. Betygen är en sammanställning av elevens kunskaper och resultat. Kunskaper ska bedömas och betygssättas utifrån kunskapskraven.

Via länken nedan hittar du mer information om betyg och bedömning.

Elevresultat
SIRIS är en webbplats där skolverket har samlat information om skolors kvalitet och resultat. Det är Skolverkets sätt att göra den information som de samlar in eller själv producerat om skolors verksamhet och resultat lättåtkomlig för den som är intresserad. Via Siris hittar du band annat skolans elevresultat.

Elevresultat på webbplatsen Siris

Mer information om betyg och bedömning