Praktisk information

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts gör du digitalt på kommunens hemsida.
Elever som har rätt till skolskjuts enligt kommunens skolskjutsregler får färdbevis vid terminsstart.  

De elever som har rätt till färdbevis åker med linjebuss eller skolskjuts till skolan. Vi har personal på busshållplatsen i samband med att bussarna kommer eller går. När det är lovdag eller studiedag går det ingen skolskjuts.

Via länken nedan hittar du mer information om regler för att få skolskjuts och bussarnas tidtabeller med kontaktuppgifter till bussbolagen.

Skolskjutsregler och tidtabeller för bussar.

Digitalt skolval

Under november månad gör vårdnadshavare till barn som börjar förskoleklass nästkommande läsåret ett skolval och val av fritidshem. 

Val av skola och fritidshem

Sjukanmälan och frånvaro

Frånvaroanmälan sker i Vklass.

Sjukanmälan i Vklass

Uppdatera kontaktuppgifter 

Alla uppdateringar av vårdnadshavares kontaktuppgifter görs via E-tjänst på Kungsbacka kommuns hemsida. Det är varje vårdnadshavares uppgift att hålla informationen uppdaterad, e-legitimation används för att logga in.

Uppdatera kontaktuppgifter

Klicka på länken för att hitta våra skolors lunchmenyer.
Vad blir det för lunch?

Du kan också se skolornas menyer via mobilappen Skolmaten. Den är helt gratis att ladda ned.
Mer information om skolmaten i Kungsbacka, hur vi bestämmer maten och hur vi gör den med mera hittar du via länken nedan.


Skolmat i Kungsbacka

Olycksfallsförsäkring

Kungsbacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för förskole- och skolbarn. Försäkringen gäller när ett barn eller en elev har skadat sig egenom ett olycksfall.
Du hittar mer information om försäkringen och hur du anmäler en skada via länken nedan.

Kungsbacka kommuns olycksfallsförsäkring