Föräldrainflytande

Rektor bjuder in kontinuerligt under terminen föräldrar till samverkansforum. Det här mötesforumet brukar hållas i skolans personalrum på kvällstid. Rektor tillsammans med representanter från lärarkollegiet träffar vårdnadshavare för en dialog kring alla elevers arbetsmiljö mm.