Läsårstider och Gullregnsskolans studiedagar

Via länken hittar du information om de gemensamma läsårstiderna för Kungsbacka kommunala skolor.

Läsårstider Kungsbacka kommunala skolor

Gullregnsskolans studiedagar vårterminen 2021
2   februari - studiedag (kommungemensam dag)
22 mars - studiedag då även fritidsverksamheten är stängd (kommungemensam dag)
27 april       - studiedag
25 maj        - studiedag
14 juni        - studiedag då även fritidsverksamheten är stängd
15 juni        - studiedag