Vår skola vinner pris

Gullregnsskolan har deltagit i att bygga upp lärcentret Kreativiteten – ett samarbetsprojekt som nu har vunnit årets Lära för livet-pris.

Priset delas ut av nämnderna för Förskola & Grundskola och Gymnasie- & Vuxenutbildning, och ges till insatser som har bidragit till en positiv skolutveckling i Kungsbacka kommun.

 

Kreativiteten är en plats på Gullregnsskolan där barn och elever från olika förskolor och grundskolor kan lära över ålders- och ämnesgränserna. Här står skapande i fokus och barnen och eleverna kan lära sig på ett annat sätt än i skolbänken.

 

Kreativiteten är ett samarbete mellan Gullregnsskolan, Hålabäcksskolan och Blomstergatans förskola, Kokosnötens förskola, Gårdskulla förskola, Villa Emilia, Hammerö förskola, Britta-Lenas förskola, Basunen, Klarinetten, Forsgläntan och Allergiförskolan.

 

Läs mer om priset och årets pristagare

Läs ett reportage från Kreativiteten