Ny utemiljö invigdes på Gullregnsskolan Ny utemiljö invigdes på Gullregnsskolan Ny utemiljö invigdes på Gullregnsskolan

Ny utemiljö invigdes på Gullregnsskolan

Det var många glada och leksugna elever som samlats på skolgården för att springa, åka rutschkanan och hoppa på de nya balanskullarna när den nya utemiljön invigdes på Gullregnsskolan. Efter en längre tids renovering, där skolgården anpassats, är det först nu eleverna kan nyttja de nya lekredskapen.

– Eleverna är stolta över den nya skolgården och jag fylls av sådan värme när jag ser dem leka. Utemiljön har stor betydelse för dem och ett stort värde för hela skolan, säger rektor Katinka Wertsén, Gullregnsskolan. Skolledningen arrangerade måndagen den 3 december en invigning för elever och medarbetare på skolan.

Elever i kö till tubrutschkanan

Det var många glada tillrop och kommentarer när de äntligen fick testa de nya redskapen på gården ”äntligen får vi åka rutschkana”, löd en kommentar. Det blev snabbt lång kö när över 200 elever ville testa rutschkanan som bytts ut till en modernare tubrutschkana. Markunderlaget på delar av gården är av gjutgummi och en stödmur har byggts för att förhindra att grus och sand rinner ned för slänten.

– Som helhet har gården fått sig ett lyft, säkerheten har blivit bättre efter ombyggnaden och linbanan har blivit längre och modernare, säger fastighetsförvaltare Robin Helleland, förvaltningen Service, som verksamhetsanpassat den nya utemiljön tillsammans med skolan.

Gullregnsskolan är belägen i södra delen av centrala Kungsbacka. På skolan finns elever från förskoleklass till årskurs 3.

Attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

Ett av kommunens fem övergripande mål är att Kungsbacka kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. Målen är uppsatta av kommunfullmäktige och har sin utgångspunkt i vår vision som beskriver hur vi vill att samhället ska se ut år 2030.

Kontakta gärna 

Rektor Katinka Wertsén, Gullregnsskolan
Kontaktuppgifter till Gullregnsskolan